Xerox & Bitmap Experiments — Typophoto

2015 — Experiments

ANALOG − Xerox

Show More

This project has been started by Typophoto, an essay of Laszlo Moholy-Nagy (In: Painting, Photography, Film, 1925) which used photocopier and scanner besides digital image manipulation (bitmap) - as tools capable of analogue abstraction. During this process, digital and analogue settings of text have been made. Besides the revelation of differences, the aim of the project was to get from the readable yet altered visual formulations to complete, unreadable, patternlike settings where text/text image is abstracted entirely into image. The transcriptions of text into image got ready by restricted but individually used possibilities of the certain tools (photocopier, scanner, graphical program). The black and white book is a peculiar game with the whole text image, the text fragments, neologies and their deformed visual abstractions. The book leads through the text of the original work linearly, which appears completely abstracted, referring to the content of the text – becoming images - coming to the end of the book. Sporadically, the entire work appears in the book in readable version, as well.

Besides the book elaborating the assorted experiments, another small-sized book covers the original photocopies arose during the labour process. Its sheets are the copies produced by the original xerographic method.

Moholy-Nagy László Tipofotó (In.: Festészet, Fényképészet, Film - 1925) című értekezése indította el e projektet, mely eszközéül szolgáltak a digitális képmanipuláció mellett (bitmap), a fénymásoló és a scanner – mint analóg absztrahálásra képes eszközök. A munkafolyamat során digitális és analóg szövegátiratok készültek. A projekt célja a különbségek feltárása mellett a szöveg még olvasható, ám módosult képi 
megfogalmazásaiból a teljes, olvashatatlan, mintázatszerű átiratokig eljutni, ahol a szöveg/szövegkép teljes egészében képpé absztrahálódik. A szöveg képi átiratai, az eszközök (fénymásoló, scanner, grafikus program) behatárolt, ám mégis egyénileg használt lehetőségei által készültek el. A fekete-fehér könyv egy sajátos játék a teljes szövegképekkel, szövegtöredékekkel, szóösszetételekkel és azok deformálódott képi absztraktcióikkal. A könyv lineárisan vezet végig az eredeti mű szövegén, a könyv végéhez érve teljesen absztrahált módon, a szöveg tartalmára utalva - képekké formálódva - jelenik meg. Elszórva a könyvben megjelenik olvasható formában a teljes mű .

A válogatott kísérleteket feldolgozó könyv mellett, a munkafolyamat során keletkezett eredeti fénymásolt oldalakat egy kisebb méretű könyv foglalja magába, melynek lapjait az eredeti xerografikus eljárással készült másolatok adják.

DIGITAL − Bitmap 

Show More
Show More
Show More

Copyright ©HajnalkaIlles