The Written Image

– Or The Ways of Text Metamorphosis

2016 — MA graduation

project — Thesis

Supervisor

Dóra Balla

Consultant

Judit Bényei

Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More

The Written Image project has come to existence within the confines of the Moholy-Nagy University of Art and Design, preceded by a research engaged in caption and caption image titled The Written Image - Or the Ways of Text Metamorphosis. The research material is dealing among others with two tendencies converging caption as image. It is investigating the borders between caption – caption image – image over examining works of visual poetry and typewriter art. The thesis having the title The Written Image - The Visually Readable Text was searching for a solution to support the caption through the image built on the conclusions of the research material, not presuming an illustrative aspect and expressing the increased content not through the font style of the characters.

Over the project I have created 19 letter experiments, 7 of them have individual feature adjustment, covering the spaces. In the case of these letters, spaces have became visible by randomised character usage. This visual effect could be utilized for picturing breaks, deviding two parts by content or highlighting important parts of the text.

Az írott kép című projekt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem keretein belül valósult meg, melyet egy a szöveggel és szövegképekkel foglalkozó kutatás előzött meg Az írott kép - Avagy a szöveg morfózisának útjai címmel. A kutatási anyag többek között két olyan irányzattal foglalkozik, melyek a szöveghez, mint képhez közelítenek. A vizuális költészet és az írógép-művészet alkotásait vizsgálva kutatja a szöveg - szövegkép - kép közötti határokat. A mestermunka, mely Az írott kép - Vizuálisan olvasható szöveg címet viseli, a kutatási anyag tanulságaira építve keresett egy olyan megoldást a szöveg képi támogatására, mely nem feltételezi az illusztráló jelleget, s nem a karakterek betűstílusával fejez ki vizuális többlettartalmat.

A projekt során 19 betűkísérlet készült el, melyből 7 betű rendelkezik egyéni feature beállítással, mely a szóközökre terjed ki. E betűk esetében - randomizált karakterhasználat segítségével- a szóközök „láthatóvá” váltak. Ez a vizuális hatás lett kihasználva a szünetek érzékeltetésére, két tartalmi rész elválasztására, vagy egy-egy jelentős szövegrész kiemelésére.

Copyright ©HajnalkaIlles