The Written Image

– The Visually Readable Text

2016 — MA graduation project

Experimental typography

 

Supervisor 

Dóra Balla

 

Consultant 
Sára Ulrich, Ádám Katyi

The project titled The Written Image has come to existence within the confines of the Moholy-Nagy University of Art and Design, preceded by a research engaged in caption and caption image titled The Written Image - Or the Ways of Text Metamorphosis. The research material is dealing among others with two tendencies converging caption as image. It is investigating the borders between caption – caption image – image over examining works of visual poetry and typewriter art.

 

The thesis having the title The Written Image - The Visually Readable Text was searching for a solution to support the caption through the image built on the conclusions of the research material, not presuming an illustrative aspect and expressing the increased content not through the font style of the characters. It was aiming to reach an experience where the set text would contain a visual information besides the verbal content, raising a primary impression on the content in the reader meeting the text at first. The solution was to use graphical elements added to digitally set characters, drawing an image during setting inspired by the text– beyond the typographical image of the caption. These elements use the empty space between the lines and are sometimes drawn to the letter shapes. The complete project was searching for the answer for the question: does an actually readable image exist? These letter experiments were inspired by the novel Journey by Moonlight by Antal Szerb, visually reframing the whole text of the novel.

 

Over the project I have created 19 letter experiments, 7 of them have individual feature adjustment, covering the spaces. In the case of these letters, spaces have became visible by randomised character usage. This visual effect could be utilized for picturing breaks, deviding two parts by content or highlighting important parts of the text.

Az írott kép című projekt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem keretein belül valósult meg, melyet egy a szöveggel és szövegképekkel foglalkozó kutatás előzött meg Az írott kép - Avagy a szöveg morfózisának útjai címmel. A kutatási anyag többek között két olyan irányzattal foglalkozik, melyek a szöveghez, mint képhez közelítenek. A vizuális költészet és az írógép-művészet alkotásait vizsgálva kutatja a szöveg - szövegkép - kép közötti határokat.

A mestermunka, mely Az írott kép - Vizuálisan olvasható szöveg címet viseli, a kutatási anyag tanulságaira építve keresett egy olyan megoldást a szöveg képi támogatására, mely nem feltételezi az illusztráló jelleget, s nem a karakterek betűstílusával fejez ki vizuális többlettartalmat. Egy olyan élmény elérését tűzte ki célul, melynél a szedett szöveg a verbális tartalom mellett olyan képi információt is tartalmaz, mely a szöveggel való első találkozáskor primer benyomást tud kelteni a tartalomról az olvasóban. A megoldást a digitálisan szedhető karakterekhez kapcsolt grafikai elemek jelentették, melyek szedés közben - a szöveg tipográfiai képen túl - kirajzolnak egy, a szöveg ihlette képet. Ezek az elemek kihasználják a sorok közötti üres tereket, vagy olykor a betűformákhoz rajzoltak. A projekt egésze arra kereste a választ, hogy Valóban létezik-e olvasható kép? Szerb Antal Utas és Holdvilág című regénye inspirálta e betűkísérleteket, melyek által a regény teljes szövege vizuális átdolgozásra került.

A projekt során 19 betűkísérlet készült el, melyből 7 betű rendelkezik egyéni feature beállítással, mely a szóközökre terjed ki. E betűk esetében - randomizált karakterhasználat segítségével - a szóközök „láthatóvá” váltak. Ez a vizuális hatás lett kihasználva a szünetek érzékeltetésére, két tartalmi rész elválasztására, vagy egy-egy jelentős szövegrész kiemelésére.