2015 — Logo Design.

Identity Design, Package Design

This project has come into existence as an elaboration of personal fear. The chosen material – different kinds of seeds – made the conversion of fear possible. In the course of planning, my aim was to find a material that can imitate the visual image of bustling insects in an oblique way. During this project arose a photo series representing the swarm of insects appearing on a body. The photos generate the double effect of aesthetics and disgust. They approach the topic through aesthetics but the sense of disgust is also looming up in the pictures. The issue containing the photo series introduces phobia through images as well as texts. The proceeding refers to fear remained unprocessed closed in a plexi box between insects.

Az incectophobia, mint személyes félelem feldolgozásaképp jött létre ez a projekt. A választott anyag - különböző magvak - lehetővé tették, hogy a félelem feldolgozhatóvá váljon. A tervezés során olyan anyag megtalálása volt a cél, mely indirekt módon képes azt a vizuális képet imitálni, melyet a nyüzsgő rovarok látvány nyújt. A projekt kapcsán létrejött egy fotósorozat, mely a testen megjelenő rovarok raját vizionálja. A fotók az esztétikum és undor kettős hatását keltik. Az esztétikum segítségével közelítik a témát, ugyanakkor az undor érzete is felsejlik a képekben. A fotósorozatot magába foglaló kiadvány a phobiát mutatja be mind képekben, mind szövegezésében. A kiadvány plexi dobozba, rovarok közé zárva utal a feldolgozatlanul maradt félelemre.

Show More

Tomassini

Copyright ©HajnalkaIlles