Bias 

2016 — Data Visualisation​

We had prepared a data visualisation

titled Bias in Higher Education. Between 1980 and 2010, different definitions came in focus in higher education, not switching but building on each other and so becoming the actual operational model of higher education. The key definitions standing out of the pattern build on each other and reflect to the phenomenon shifting the default system (pattern). The definitions are shown on a vertical timeline, that can be folded to demonstrate the change and interaction occured in the course of time (the visualisation of each key definition of the focus points layer on each other).

Hangsúlyeltolódás a felsőoktatásban
címmel készült adatvizualizációk.

1980 és 2010 között a felsőoktatásban különböző fogalmak kerültek fókuszba, melyek nem egymást váltva, hanem egymásra épülve váltak a felsőoktatás aktuális működési modelljévé.

A mintázatból kirajzolódó kulcsfogalmak egymásra épülve- az alaprendszer (mintázat) eltolásával reflektálnak
a jelenségre. A fogalmak egy vertikális timeline-on futnak, mely 

összehajtogatásával az idő során bekövetkezett változás és kölcsönhatás jól szemléltethető (minden fókuszpont kulcsfogalmának vizualizációja egymásra rakódik).

Show More

Copyright ©HajnalkaIlles